Çukurova Üniversitesi Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
VII. ULUSAL YAŞAYAN YAZARLAR ÇOCUK EDEBİYATINDA
 FATİH ERDOĞAN SEMPOZYUMU
2016 | 11-12-13 Mayıs, Adana
 

 
  Sempozyum Kurullar Katılım Esasları Sosyal Bildiri Gönder Duyurular Önemli tarihler  
 
  Katılım Şartları
  Kayıt ve Ödeme
  Önemli Tarihler
  Başvuru Formu
  Yazım Kılavuzu
  Özet Kılavuzu

> Katılım esasları  >  Katılım Şartları        

Sempozyuma katılım dili Türkçe olacaktır.

Sempozyumda sunumu yapılmayan bildiri sempozyum kitabında yer almayacaktır.

Hakem heyeti tarafından uygun görülen bildiriler basılacak olan sempozyum kitabında yer alacaktır.

Sempozyuma her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Her bildiri için ayrı ücret ödenmelidir.

Çok yazarlı bildirilerde sadece sunum yapacak yazarın sempozyum kayıt ücretini yatırması yeterlidir.

Çok yazarlı bildirilerde bildiriyi sunacak olan kişinin adı bildiri başlığında birinci sırada yazılmalıdır.


VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çoçuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu
 Ziyaretçi sayısı: 1479