Çukurova Üniversitesi Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
VII. ULUSAL YAŞAYAN YAZARLAR ÇOCUK EDEBİYATINDA
 FATİH ERDOĞAN SEMPOZYUMU
2016 | 11-12-13 Mayıs, Adana
 

 
  Sempozyum Kurullar Katılım Esasları Sosyal Bildiri Gönder Duyurular Önemli tarihler  
 
  Yürütme Kurulu
  Bilim Kurulu
  Sekreterya
  İletişim

> Kurullar  >  Yürütme Kurulu        

SEMPOZYUM ONUR KURULU BAŞKANLARI

 

Prof. Dr. Mustafa KİBAR

(Çukurova Üniversitesi Rektörü)

 

Prof. Dr. Hasan GÖNEN

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü)

 

 

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU EŞBAŞKANLARI

 

Prof. Dr. Filiz YURTAL

(Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

 

Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

 

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. Tahir BALCI

Prof. Dr. Medine SİVRİ

Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN

Dr. İlker ÇÖLTÜ

 

 

SEMPOZYUM SEKRETERLERİ

Arş. Gör. Aslı Can ÇOPUR

Arş. Gör. Şirin SERPEN

VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çoçuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu
 Ziyaretçi sayısı: 1051