Çukurova Üniversitesi Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
VII. ULUSAL YAŞAYAN YAZARLAR ÇOCUK EDEBİYATINDA
 FATİH ERDOĞAN SEMPOZYUMU
2016 | 11-12-13 Mayıs, Adana
 

 
  Sempozyum Kurullar Katılım Esasları Sosyal Bildiri Gönder Duyurular Önemli tarihler  
 
  Yürütme Kurulu
  Bilim Kurulu
  Sekreterya
  İletişim

> Kurullar  >  Bilim Kurulu        

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU (Soyadı sırasına göre )

 

Prof. Dr. Asuman AĞAÇSAPAN (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Tahir BALCI (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Zuhal ÇUBUKÇU (ESOGÜ Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN (İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Yadigâr EĞİT (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hasan ERKEK (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Esat HARMANCI (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. M. Siraç İNAN (Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Faik KANATLI (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Yüksel KOCADORU (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Onur Bilge KULA (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Muhtar KUTLU (Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi)

Prof. Dr. Aylin C. KÜNTAY (Koç Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Ayla OKTAY (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI (ESOGÜ Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK (N. Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Nuran ÖZYER (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Sedat SEVER (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Medine SİVRİ (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Belma TUĞRUL (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Dursun ZENGİN (Ankara Üniversitesi DTCF)

 

 

Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Canan ASLAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Umut BALCI (Batman Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet CUMA (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Baki DUY (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Caner IŞIK (Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Bülent KIRMIZI (Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Emine KOLAÇ (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Necdet NEYDİM (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Makbule SABZİYEVA (Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Betül ÜYÜMEZ (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi)

Doç. Dr. Munise YILDIRIM (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Oktay YİVLİ (Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

 

 

Yrd. Doç. Dr. Silvia ZİNZADE AKINCI (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Osman ASLAN (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN(Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Engin BÖLÜKMEŞE (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Yasemin DARANCIK (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Farzaneh DOLUATABADİ (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNGER (Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIBRIS (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Fesun KOŞMAK (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Nihal KUYUMCU (İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU (Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZEN (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ (Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Eylem SALTIK (ESOGÜ Fen Edebiyat Fen Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm UÇAR (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Nihat YAVUZ (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

 

 

Dr. Alper AKÇAM (Araştırmacı/Yazar -Ankara Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı)

Dr. İlker ÇÖLTÜ (Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Dr. Nilay YILMAZ (Araştırmacı-Yazar)

Dr. Metin Turan (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Öğr. Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi)

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Tamilla ALİYEVA

Doç. Dr. R. Şeyda ÜLSEVER

Yrd. Doç. Dr. Ali Sami AKSÖZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SEMERCİ (ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi)

Dr. Filiz AKSÖZ

Öğr. Gör. Zeynep ÇİFTÇİ

Öğr. Gör. Tanya ÇİFTÇİ

Öğr. Gör. Gizem KUNDURACI

Arş. Gör. Zeynep ANGIN

Arş. Gör. Canan ERDEN

Arş. Gör. Erdal KAÇAR

Arş. Gör. Fatma KARAMAN

Arş. Gör. Dr. Sibel KOCAER

Arş. Gör. Meryem KOYUN

Arş. Gör. Veysel LİDAR

Arş. Gör. Ayhan Yavuz ÖZDEMİR

Arş. Gör. Aişe SEZİK

Arş. Gör. Arzu YETİM

Arş. Gör. Betül Havva YILMAZ


 

Sekreterya

Öğr. Görevlisi Aslı Can ÇOPUR

Öğr. Görevlisi Şirin SERPEN

 

 

 

 VII. Ulusal Yaşayan Yazarlar Çoçuk Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu
 Ziyaretçi sayısı: 1433